הדרכות ושירותי רפואה בע"מ

רשיון מארגן שמירה

רשיון מארגן שמירה/ אבטחת טיולים

מדינת ישראל, משרד המשפטים, הוועדה לרישוי שירותי שמירה העניקה רשיון מארגן שמירה לחברת חובשים. תוקף הרשיון 31/12/2017.