הדרכות ושירותי רפואה בע"מ

תעודת התאגדות של חברה

תעודת התאגדות של חברה

משרד המשפטים, רשם החברות: חברת חובשים הדרכות ושירותי רפואה נתאגדה ונרשמה כחוק כחברה בערבון מוגבל.