הדרכות ושירותי רפואה בע"מ

רשיון לפעול כקבלן שירות

רשיון קבלן שירות

מדינת ישראל , משרד הכלכלה העניק לחובשים הדרכות ושירותי רפואה בע"מ רשיון לפעול כקבלן שירות בתחום שמירה באבטחה. תוקף הרשיון 04/04/2018.