הדרכות ושירותי רפואה בע"מ

דוח אירוע

את הדוח יש למלא לאחר ארוע של פציעה, התייבשות, ואירוע חריג אחר. הדוח ימולא ע" חובש או מע"ר מטעם "חובשים".

פרטי הטיול
פרטי האירוע
:
נוכחים באירוע
פרטי הנפגעים
הגורם הרפואי שטיפל בנפגעים